EA 2®

Ensiapukurssi EA 2®​

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiavun kertaus:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Muut hätätilanteet
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
  • Pään- ja kasvojen vammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
  • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy
  • kylmän aiheuttamissa vammoissa
  • lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
  • Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (valinnaiset)

Kurssin kesto on 16 oppituntia (á 45 min). Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat SPR:n todistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta.

HUOM: Kurssille voi osallistua, mikäli EA 1®-kurssitodistus on voimassa.

Kurssikoko on enintään 15 henkilöä.