Hätäensiapu 4–8 tuntia

Hätäensiapu 4–8 tuntia

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

1. kaikkien hätäensiapukurssien yhteinen sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen

2. kurssin pituudesta riippuen sisältöön lisätään

 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kurssin kesto on 4–8 oppituntia (á 45 min). Kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat SPR:n todistuksen, joka on voimassa kolme (3) vuotta.

Kurssikoko on enintään 15 henkilöä.

Hätäensiapukurssilla / ensiavun kertauskurssilla voi kertaalleen päivittää EA 1®- tai EA 2®-kurssitodistuksen.