Medego

Medego

Medego on toiminimimuotoinen yritys, joka tuottaa pääasiallisesti Uudenmaan alueella laadukasta ja ammattitaitoista ensiapukoulutusta sekä luento- ja koulutuspalveluja edullisesti ja tarkoin kohdennettuna yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Missionamme on vahvistaa kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia lisäämällä auttamisrohkeutta. Jokainen ensiaputilanteessa toimimaan rohkaistunut on askel lähemmäs missiomme toteutumista.

Yrityksen keskeisenä tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja pitkäkestoiset asiakassuhteet. 

Medegon opetusideologian mukaan oppija pystyy ymmärtämään oppimansa vasta, kun hän hahmottaa kokonaisuuden yksityiskohtien joukon takaa. Medegon koulutukset tähtäävät aina siihen, että kurssilainen todella oppii, sisäistää ja hahmottaa opeteltavan asian. Usein niin negatiiviseksi koettu sana “Miksi?” kulkee tästä johtuen kaikkien kurssien punaisena lankana ja on tervetullut kysymys myös luentojen aikana.

Pääkouluttajana ja yrittäjänä toimii Sanna Rantanen, joka on tehnyt pitkän uran terveydenhuollossa: kliinisessä hoitotyössä (perusterveydenhuollon ja akuuttihoidon puolella) sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja -koulutuksen hän on käynyt vuonna 2010 ja on siitä asti kouluttanut aktiivisesti ensiapua niin yleisö- kuin yrityskursseillakin. Käytännön osaamistaan hän ylläpitää mm. tapahtumaensiaputehtävissä.

Medego tarjoaa Suomen Punaisen Ristin koulutusohjelman mukaiset ensiapukurssit sekä yritykselle tai yhteisölle erikseen räätälöidyt teemakurssit.

Tutustu Medegon kurssitarjontaan ja lähetä tarjouspyyntö. “Ensiapukurssit” –osiossa myös tärkeää tietoa kurssien järjestämisestä.