Medego

Yrityksemme

Medego tuottaa pääasiallisesti Uudenmaan alueella käytännönläheiset, osallistavat ensiapukoulutukset tarkoin kohdennettuna yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Koulutusvalikoimaamme kuuluvat niin Medegon omat ensiapukurssipaketit kuin Punainen Risti Ensiapu Oy:n koulutusohjelman mukaiset ensiapukurssit. Myös täysin asiakkaan toiveiden perusteella räätälöidyt kurssipaketit onnistuvat mutkattomasti.

Yrityksen missio

Missionamme on vahvistaa kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia lisäämällä auttamisrohkeutta. Jokainen ensiaputilanteessa toimimaan rohkaistunut on askel lähemmäs missiomme toteutumista.

Yrityksen keskeisenä tavoitteena on tyytyväinen asiakas ja pitkäkestoiset asiakassuhteet. 

Opetusideologia

Medegon opetusideologian mukaan oppija pystyy ymmärtämään oppimansa vasta, kun hän hahmottaa kokonaisuuden yksityiskohtien joukon takaa. Medegon koulutukset tähtäävät aina siihen, että kurssilainen todella oppii, sisäistää ja hahmottaa opeteltavan asian. Usein niin negatiiviseksi koettu sana ”Miksi?” kulkee tästä johtuen kaikkien kurssien punaisena lankana ja on tervetullut kysymys myös luentojen aikana.

Kouluttajat

Pääkouluttajana ja yrittäjänä toimii Sanna Rantanen, joka on tehnyt pitkän uran sairaanhoitajana terveydenhuollossa: kliinisessä hoitotyössä (perusterveydenhuollon ja akuuttihoidon puolella) sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajapätevyyden hän on suorittanut vuonna 2010 ja on siitä asti kouluttanut aktiivisesti ensiapua niin yleisö- kuin yrityskursseillakin.

Käytännön osaamistaan hän ylläpitää muun muassa tapahtumaensiaputehtävissä. Kouluttajapätevyytensä hän varmistaa säännöllisillä päivityskursseilla sekä alan koulutuksissa.

Sannan lisäksi Medegolla työskentelee keikkaluonteisesti myös muita kouluttajakonkareita, joilta kaikilta edellytetään vahvan substanssiosaamisen lisäksi myös toiminnallista otetta kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tutustu tarjontaamme

Tutustu Medegon kurssitarjontaan ja lähetä tarjouspyyntö. ”Ensiapukurssit” –osiossa myös tärkeää tietoa kurssien järjestämisestä.

Tutustu myös ensiapu- ja turvatuotteiden valikoimaamme verkkokaupassamme!

Blogi