Tarjouspyyntö koulutukset

Taustatiedot

Kaikki Medegon kurssit sisältävät hätäensiapukurssin sisällön:

 • toiminta onnettomuustilanteessa
 • tajuttoman ensiapu
 • elottoman ensiapu
 • vierasesineen poisto hengitysteistä
 • suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • verenkiertoshokkipotilaan ensiapu

 • 5-8 tunnin kurssilla voidaan sisällyttää mukaan lisäksi 1-2 valinnaista aihetta.
  Syventävällä kurssilla aiheita valitaan enemmän.
  Lopullinen valinta tehdään yhdessä Medegon sekä asiakkaan kesken.

Mikäli valitsit edellä "Medego":